Tegeltak


Vi lägger nya och renoverar befintliga takytor belagda med tegel- och betongpannor på alla byggnader.

Vi passar ofta på att byta ut hängrännor och stuprör när vi gör en generell översyn av taket.. I vår välutrustade verkstad kan vi i detta sammanhang då också enkelt tillverka erforderliga fotplåtar och vindskivor som erfordras för en kvalificerat genomförd entreprenad.