Bandtäckning


Bandplåten läggs på tak i långa band, vanligtvis från taknock till takfot. Kan anpassas i längd.

Vanligast är dock att plåttäckningen görs med hela band från taknock till takfot, så kallad bandtäckning. Banden sammanfogas med ståndfalsar.

Bandtäckning kan användas på alla typer av byggnader och tak. Falsade tak bör ha en lutning som överstiger 1:10 (~ 5,7°). Vid hellånga band där taket avvattnas med yttre hängrännor och där det inte finns några hinder i form av takluckor, stosar och liknande kan taklutningar ner mot 1:16 (~ 3,6°) användas. Sömsvetsade rostfria bandtäckningar klarar ytor helt utan lutning. 


Galleri