Exponerade tätskikt


Lassfolks Plåtslageri AB är ett kvalificerat entreprenadföretag i takläggningsbranschen som förutom rent byggnadsplåtslageri också utför renovering och omläggning av takytor belagda med de olika bitumenbaserade takmaterial som finns tillgängliga på marknaden. 

Vi har modern utrustning för att kunna lägga dessa ytor med nytt material och våra takläggare har den erforderliga utbildningen i ”heta arbeten” för att våra beställare skall kunna känna sig trygga när vi arbetar på taken.

I samband med omläggning av takytorna är det inte ovanligt att vi då även får uppdraget att byta ut hängrännor och stuprör. I vår välutrustade verkstad kan vi i detta sammanhang då också enkelt tillverka erforderliga fotplåtar och vindskivor som erfordras för en kvalificerat genomförd entreprenad.