Plåttak


I vår egen maskinpark tillverkar vi färdiga komponenter och detaljer som vi sen monterar på plats.

Vår effektiva produktion och höga måttnoggrannhet ger stora tidsvinster och enklare montering väl på plats. Tillsammans med verkstadsproduktionen så sker en stor del av produktion på plats, självklart beroende på byggnationens storlek. 

Vi diskuterar tillsammans vilken teknik som du vill att vi använder på takkonstruktionen eller området

  • Bandtäckning
  • Skivtäckning
  • Plåtfasader
  • Takpannor i plåt

Vi använder olika material i arbetet, beroende på vilken önskemål ni har och vilken funktion ytan ska ha. Vi arbetar enkelt och lätt med alla nedan material

  • Rostfri stålplåt  - vi har skickliga och utbildade svetsare för att skapa nya och spännande former.
  • Koppar - ett exklusivt och vackert material som oft används för att smycka detaljer men även till större takkonstruktioner. Koppar förändras över tid i och med sina korrosionsegenskaper och blir ett levande material.
  • Aluminium - är en mjuk och lättarbetad plåt och fungerar till många ändamål. Vackert silvergrått men ofta väljer man att lacka det i den färg som passar ändamålet. 
  • Zinkplåt - enkelt att forma och används för att täcka eller smycka detaljer. Zink ändrar med tiden yta, likväl som kopparplåt, men får en gråblåare patina.