Falsupptagare


Lassfolk Plåtslageris mönsterskyddade falsupptagare är ett mycket mångsidigt verktyg. 

Det finns möjlighet att köpa & montera trissor för de olika falser som efterfrågas. På maskinen kan man ha trissor för fyra olika falser monterade samtidigt.

Maskinen finns både till försäljning och uthyrning.