Taksäkerhetsprodukter


Lassfolks Plåtslageri tillhandahåller, för den svenska marknaden, typgodkända taksäkerhetsprodukter


Alla våra varor kan monteras på plats och och håller hög kvalitet. exempel på produkter:

  • Montage av vajersystem
  • Nock- och takfotsräcke, snöräcke och slitsdurk
  • Takbrygga
  • Modulstegar
  • TakstegGalleri

Snörasskydd

Snörasskydd