Duk


Vi utför renovering och omläggning av takytor belagda med de olika typer av takduk i olika plastmaterial såsom PVC och CPE som finns tillgängliga på marknaden. 

Vi har modern utrustning med hetluftsbrännare och automatsvetsningsmaskiner för att kunna lägga dessa ytor med nytt material och våra takläggare har den erforderliga utbildningen i ”heta arbeten” för att våra beställare skall kunna känna sig trygga när vi arbetar på taken.

I samband med omläggning av takytorna är det inte ovanligt att vi då även får uppdraget att byta ut hängrännor och stuprör. I vår välutrustade verkstad kan vi i detta sammanhang då också enkelt tillverka erforderliga fotplåtar och vindskivor som behövs för en kvalificerat genomförd entreprenad.


Galleri