Skyddsräcke för hängränna


Ett lättanvänt och effektivt system avsett för infästning i hängränna.

Systemet är beprövat sedan många år och mycket lättanvänt och uppskattat av användarna.

Systemet består av

  • fästen vilka fästs in i hängrännan över en av hängrännekrokarna
  • ett stödben som stöder mot väggytan under takfoten
  • en stolpe som vid montaget i fästet också låser fästet i hängrännan samt skyddsnät vilket monteras mellan stolparna på taket.

Montaget av fästen sker med ett mellanrum på 2,4 m och näten är avpassade i längd för att montera 4 fästen per nätlängd.

Det åligger användaren att före montaget kontrollera att hängrännekroken är ordentligt infäst så att den utgör en ordentlig förankringspunkt i taket.